http://farm6.static.flickr.com/5070/5756534135_9d05102656_z.jpg

1930 Nguyễn Văn Tuyên, Đặng Thế Phong

____________________

1940 Lê Thương

_______________________

Nhạc sĩ Văn Cao 1

Nhạc sĩ Văn Cao 2

__________________

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước

________________

1945-1946 Nguyễn Mỹ Ca, La Hối , Nguyễn Văn Thương

___________________________

1945- 1946 Thẩm Oánh , Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện Tơ

____________________

Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tí