http://v2.cdn.nhac.vn/kv0puCNE4oNNfn7YhOpK/1444396005/v1/album/s1/0/0/26/27078.jpg

 

Hát Cho Mai Sau

*
*      *
    

 

 Những Chiều Không Có Em

*

*      *

 

Những Ngày Xưa Thân Ái

*
*     *

Sớm Muộn Tôi Cũng Về

*
*     *

Quê Ta Ơi

*
*     *

Tiếng Hát Và Tác Phẩm (Duy Khánh)

*
*     *

Tình Em Biển Rộng Sông Dài (Duy Khánh-Hương Lan)

*
*     *

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê