http://farm6.static.flickr.com/5070/5756534135_9d05102656_z.jpg

Pham Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn

______________________

Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Quỳ, Hoàng Dương

________________________

Đoàn Chuẩn - Từ Linh

_____________________

Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích

_____________________

Văn Giảng, Châu Kỳ

_______________________

Anh Việt, Lâm Tuyền

_______________________

Hoàng Trọng

____________________

Ngọc Bích, Xuân Tiên

____________________