27 novembre 2013

Ca Khúc Nguyễn Văn Thành

      Như Bài Hát Quốc Ca Người Cộng Sản - Mi Là Ai? Xin Em Hãy Đứng Cùng Tôi Đêm Đọc Cổ Thi - thơ Lý Đông A-Vô Ngã Đọc Thơ Tiền Nhân - thơ Ý Nga . Tôi Mong Mãi...(Đồng Lầy) - thơ Hoa Địa Ngục Lời Tử Sĩ - thơ Vũ Đình Trường Bưóc Lang Thang Cuối Cùng - thơ Trần Minh Hải Chị Em Ơi Chuyển Lửa - thơ Ý Nga Đất Nước Tôi . . . - thơ Khuyết Danh Vô Sản - thơ Ý Nga
Posté par vongngayxanh à 08:12 - - Permalien [#]