Việt Nam Tuần Qua 08/09 - 15/09/2013

"VN Tuần Qua" với Hoàng Ân và nhà bình luận thời sự Đặng Chí Hùng.

Nói với người cộng sản 15.09.2013

"Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian

 

Nguồn: Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI