Mùa Thu Cuối Cùng 1 - Hoàng Chính

Mùa Thu Cuối Cùng 2 - Hoàng Chính

_______________________

Người Hạ Sĩ Nhất - Trần Hoài Thư

__________________________

Người Lính Không Có Số Quân - Trần Như Xuyên

_____________________________

Cái Cạp Táp - Nguyễn Thanh Ty

_______________________

Cô Con Gái Quá Giang Trong Đêm Mồng Một Tết - Phạm Tín An Ninh

____________________________

Đà Lạt Trời Mưa - Phạm Tín An Ninh

__________________________________

Đêm Cuối Cùng - Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

___________________________________

Đời Lính Và Bi Hài Kịch 30/4 - Nguyễn Đăng Hòa