Bài Ca Vọng Cổ - Tiểu Tử - Nghe Lử diễn đọc

___________________

Bạn Tù Sơn La-Phan Lạc Phúc-Nam Phong diễn đọc

______________________
Cai Chet Cua mot Ngon Ngu_Tieng Viet Saigon Cu - doc DaHuong_NDKhanh