21 août 2013

Chuyện đọc 4

Đà Nẳng của tôi-Phạm Xuân Sinh-Sơn Huy & Thục Quyên _______________________ Tương tàn-Trần Trung Đạo _______________________ Đường Catinat-Duy Trác,Sơn Huy & Thục Quyên __________________________ Dòng sông cũ-Hoài Yên-Sơn Huy & Thục Quyên
Posté par vongngayxanh à 12:33 - - Permalien [#]

21 août 2013

Chuyện đọc 3

Mùa Thu, cuộc Tình-Tiểu Tử (1) Mùa Thu, cuộc Tình-Tiểu Tử (2) Mùa Thu, cuộc Tình-Tiểu Tử (3) _______________________ Cafe SaiGon Xưa - Nguyễn Sĩ An Dân-Nguyễn Đình Khánh __________________________ Cọp Nam Bộ-Nguyễn Thành Châu-namanh,kieuloan,channhu _________________________ Truyện chẳng có gì hêt-Tiểu Tử-Triệu Phổ _________________________ Lá Quế rau Om,tâm hồn dân tộc-Thục Quyên _______________________ Làm thinh-Tiểu Tử-Triệu Phổ (1) _____________ Làm thinh-Tiểu Tử-Triệu Phổ (2) ________________ Hiu hiu gió... [Lire la suite]
Posté par vongngayxanh à 11:28 - - Permalien [#]
21 août 2013

Chuyện đọc 2

Bà Năm Dẻo - Sơn Huy & Thục Quyên _____________________ Cây Nhân sinh-Phạm Thành Châu-Sơn Huy & Thục Quyên ________________________ Chân mang giầy số 6-Song Thao-Sơn Huy & Thục Quyên ____________________ Đạo tặc-Phạm Thành Châu-Sơn Huy & Thục Quyên _____________________ Lễ bỏ mã-Phạm Thành Châu-Sơn Huy & Thục Quyên _______________________ Liểu Chương Đài-Phạm Thành Châu-Sơn Huy & Thục Quyên _______________________ Made in VietNam-Tiểu Tử-Sơn Huy & Thục Quyên __________________ Người bán sách... [Lire la suite]
Posté par vongngayxanh à 10:06 - - Permalien [#]