Mua vài đồng nhớ - Nguyễn Ngọc Tư-Thanh Phương đọc

_______________________

Ngộ Đạo Đất Trời-Tràm Cà Mau-Thanh Phương đọc

________________________

Người Lính không có Số Quân-Trần Như Sương-Thanh Phương đọc

__________________________

Nhà sách Khai Trí-Thanh Phương đọc

________________________

Thầy Giáo Làng-Trần Bang Thạch-Thanh Phương đọc

_______________________________

Thư gởi Con Cháu-GS Nguyễn Văn Phú-Thanh Phương đọc

______________________________

Tiếng pháo đêm Giao thừa-Hoàng Ngọc Liên-Thanh Phương đọc

___________________________

Vợ dại - Tràm Cà Mau - Thanh Phương đọc