Sắt Son-Phạm Tín An Ninh-Thanh Phương đọc

__________________________

Rừng khóc giửa Mùa Xuân - Phạm Tín An Ninh-Thanh Phương

________________________

Anh Biên Hòa, Em Cà Mau - Thanh Phương đọc

_______________________

Ấu Thơ tươi đẹp-Nguyễn Ngọc Tư-Thanh Phương đọc

__________________________

Ba Mùa cỏ - Phan - Thanh Phương đọc

________________________

Con Nhỏ bán đậu nấu-Lê Văn Úa-Thanh Phương đọc

______________________

Con Rắn bồng súng-Chu Sa Lang-Thanh Phương đọc

________________________

Giao thừa-Lê Thị Nhi-Thanh Phương đọc

__________________________

Lòng trần-Nguyễn Thị Thụy Vũ-Thanh Phương đọc

_______________________

Một thời để nhớ-Nguyễn Trần Diệu Phương-Thanh Phương đọc