http://2.bp.blogspot.com/-Bel06Z9yJqc/Ug8KqGi7QuI/AAAAAAABWmI/0huEbux5pds/s1600/nguyenphuonguyen-hxr2-danlambao.jpg

 

Việt Nam Tuần  Qua -ĐPV Hoàng Ân và anh Đặng Chí Hùng.
 

ĐPV Hoàng Ân: Thưa anh ĐCH , Trong tuần qua có nhiều sự kiện thời sự nhưng theo anh có những sự kiện nào cần lưu ý gửi đới quý thính giả.

ĐCH: Kính chào quý thính giả đài ĐLSN! Xin chào chị Hoàng Ân !

Trong tuần qua có nhiều sự kiện rất đáng chú ý nhưng theo tôi cần phải lưu ý đến 3 sự kiện nổi bật đó là phiên toàn xử án hai em sinh viên yêu nước Phương Uyên – Nguyên Kha.Tiếp theo đó là tình hình liên quan đến chính sách công an trị của cộng sản và cuối cùng là việc nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục thể hiện bộ mặt hèn với giặc Trung cộng của mình....