Những Ca khúc Cung Tiến - Bích Huyền thực hiện

____________________

Cung Tiến - 70 Năm Tình Ca Việt Nam

(Trích từ SBS radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn)

Hương Xưa

 Trình bày: Lệ Thu