Viết cho các em

http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/NguyenPhuongUyen-DinhNguyenKha05-danlambao.jpg

Nhiều thập niên trước đây, cộng đồng người Việt hải ngoại và những phong trào đối kháng trong nước đều lo ngại các thế hệ trẻ tương lai sẽ không tiếp nối cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên sự thật khác hẳn: Các thế hệ trẻ hôm nay đã can đảm dấn thân, tiếp nối lý tuởng các thế hệ đàn anh. Phương Uyên và Nguyên Kha là những ví dụ điển hình và ngày tàn của CSVN sẽ không xa.

  Bảo Ngọc với tựa đề "Viết Cho Các Em" sẽ được Song Thập trình bày

  Ngày 16 tới đây, các em sẽ ra tòa phúc thẩm. Người dân Việt Nam biết rằng bản án với các em sẽ khó có thể thay đổi vì đó là những bản án được định sẵn mà nhà cầm quyền cộng sản giành cho các em. Người dân Việt Nam cũng biết rằng, có bàn tay của những kẻ thù đại Hán đằng sau bản án giành cho các em. Bởi vì các em mang tội "căm thù giặc" và "tội yêu nước". Chính vì vậy bọn bán nước và bọn cướp nước phải thông đồng nhau để bỏ tù các em.