Đây là sự thật 14.08.2013

Đặng Chí Hùng

http://3.bp.blogspot.com/-_3O5ZG6K4Gs/UfWjwwkdrmI/AAAAAAAAn1U/VTIGhcF3gys/s640/nts.jpg

 
Vừa qua thứ trưởng bộ ngoại giao cộng sản Nguyễn Thanh Sơn đã vu cáo người Việt tự do ở Hải Ngoại là biểu tình chống chuyến thăm của Trương Tấn Sang là vì tiền, vì hận thù và chống phá nhà nước. Để tìm hiểu sự thật về những tuyên bố này của Nguyễn Thanh Sơn chúng tôi xin có cuộc hội luận với anh Đặng Chí Hùng về vấn đề này .