Đại nhạc hội CÁM ƠN ANH Người Thương Binh VNCH-kỳ 6

 

 


Phần Khai mạc

  
Phần 1
  
 Phần 2
  
 Đại nhạc hội CÁM ƠN ANH kỳ 6 VN Tôi đâu ? - Anh là ai ? (Em bé 5 tuổi hát)  
 Đại nhạc hội CÁM ƠN ANH kỳ 6 Trên đầu súng-Nhớ Mẹ-Anh Là Ai?-Việt Nam Tôi đâu