Hình Đại nhạc hội CÁM ƠN ANH kỳ 6

 


Nguyên Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn

 

 

Bà Hạnh Nhơn, cựu Trung Tá QLVNCH, chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH và là đồng trưởng ban tổ chức

 

 

Nhạc sĩ Trúc Hồ.

MC Nam Lộc.

MC Ngọc Đan Thanh.

Ngũ hổ tướng ASIA trình bày “Anh Là Ai” —Mai Thanh Son, Nguyen Khang, Cardin Nguyen, Dan Nguyen and Quoc Khanh Vo.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân

MC Leyna Nguyen.

Ca sĩ Thế Sơn

Ca sĩ Lâm Thúy Vân

Ca sĩ Cathleen Cát Lynh Nguyen.

MC Huyền Ni

Ca sĩ Hồ Hoàng Yến

MC Kim Nhung

MC Thùy Dương

Ca sĩ Đan Vy

Ca sĩ Đỗ Tân Khoa

Ca sĩ Phillip Huy

Hoạt cảnh kể về sự hào hùng của QLVNCH.

Hoạt cảnh kể về sự hào hùng của QLVNCH.

Các nghệ sĩ tái hiện hình ảnh hào hùng của Quân Lực VNCH.