Hình ảnh Đại nhạc hội CÁM ƠN ANH kỳ 6

Hoi Bao Ton Truyen Thong QLVNCH

Nha Ky Thuat

 
 
 
Năm Xưa Chồng Tôi Là Người Lính
Thơ:Nguyễn Thị Thanh Dương-Nhạc:Vĩnh Điện
Tiếng hát:Kim Khánh